Forord: Beretning 2016

oktober 11, 2016


Forord til Danske Slagtermestres årsberetning 2015/16:

 

Organisationsudvikling

 

”Fødevarekonsulent til brancheorganisation i stærk vækst”.

 

Sådan lød overskriften på et stillingsopslag for nylig med Fødevaredanmark og Danske Slagtermestre som afsender.

 

Det er ellers ikke længe siden, at et opslag med samme overskrift var at finde på jobmarkedet, også med huset på Poppelvej som udbyder. Det er gået stærkt over den seneste halve snes år – fra dengang, da huset kun rummede ”Danske Slagtermestres Landsforening”. Nu huser vi også Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer, ligesom også organisationen SamMark er med i familien, om end den også har sit eget sekretariat. Og oven over det hele har vi skabt paraplyorganisationen FødevareDanmark, som har hævet det hele fra ”blot” at være brancheorganisationer til nu faktisk at udgøre en såkaldt ”generel organisation”, hvis formål er at varetage interesserne – og at servicere – små og mellemstore fødevarevirksomheder generelt. Vi er således som noget nyt i det forløbne år gået ind i fjerkræbranchen.

 

Samtidig er medarbejderstaben øget fra 12 til nu snart 25 – hvilket har givet os et pladsproblem, som vi er i færd med at løse.

 

Det er jo ellers ikke, fordi der er blevet mange flere af de butikker og virksomheder, som vi organiserer, over de seneste 10 år. Tværtimod. Men dels har vi jo fået flere brancher under taget, dels har vi udvidet aktiviteterne meget betragteligt, så det nu ”kun” er 20-25 procent af indtægterne, der kommer fra kontingenter. Vi er således nu ikke blot en forening, men nok så meget en forretning og altså med en sådan succes, at vi atter må udvide medarbejderstaben for at følge med.

 

En særlig glæde har det været at opleve, hvor godt FødevareDanmark er blevet modtaget af dem, som den nye paraplyorganisation særligt henvender sig til: Politikere, myndigheder og den øvrige fødevaresektor, inklusive NGO’erne. Vi får tilkendegivelser om, at man har savnet en organisation, som særligt repræsenterer små og mellemstore fødevarevirksomheder, og det er netop, hvad FødevareDanmark gør, ikke mindst i kraft af nyskabelsen SMV Fødevarer, som blev stiftet i Randers i juni 2015 af to virksomheder, og som kort efter kom ind i vort hus og nu tæller 20 med jævnlig tilkomst af nye. Det er helt fantastisk at opleve den gejst, entusiasme og pionerånd, der hersker i denne nye forening, hvor opgaven i virkeligheden består i at overkomme og prioritere alle de ideer og initiativer, der kommer fra bestyrelsen og øvrige medlemmer.

 

Når alt dette har kunnet lade sig gøre uden væsentlige kontingentforhøjelser i de ”gamle” foreninger, skyldes det især, at Danske Slagtermestre over årene har opbygget en formue, som vi har kunnet tage lidt af til at investere i organisationsudviklingen, bl.a. i personale til opbygning, udvikling og servicering af alle organisationerne under FødevareDanmark – og af selve FødevareDanmark. Det har naturligvis krævet lidt startkapital, og den har vi haft. På DSM’s landsmøder i 2014 og 2015 har vi fået opbakning til at bruge lidt af formuen på forehavendet, og det er der mange, der nu kan takke slagtermestrene for. Slagtermestrene kan til gengæld glæde sig over, at investeringerne bærer frugt, og at det ikke har været nødvendigt at tage nær så meget af formuen, som vi fik mandat til.

 

Med et citat af Poul Schlüter kan vi sige, at det går ufattelig godt. Siden ændrede han det ganske vist til, at ”det er ufatteligt, at det går godt” – hvilket vi forhåbentlig ikke vil skulle. Vi arbejder i al ydmyghed hen imod, at vi igen får behov for at opslå en stilling hos ”en brancheorganisation i stærk vækst” - på et fuldt bæredygtigt grundlag.

 

Læs hele beretningen her: http://viewer.webproof.com/pageflip/334/185411/index.html

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Wilson Laustsen                                                                                         Torsten Buhl

Formand                                                                                                                    Direktør

Danske Slagtermestre | Poppelvej 83 - 5230 Odense M | CVR: 40315918 | Tlf.: 66 12 87 30 | Fax - | dsm@danskeslagtermestre.dk

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

OKAY