DSM Mener

marts 23, 2015

 

 

FOTOFÆLDER ELLER ANERKENDELSE?

 

 Overvaagn

 

Af direktør Torsten Buhl, Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark og Danmarks Fiskehandlere

 

Der findes folk, som gør det til en livsstil at finde fejl hos andre, men som har meget svært ved se dem hos sig selv. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Allerede i Bibelen kan man jo læse om splinten i din broders øje og bjælken i dit eget og om at kaste den første sten… - men det er nu lige godt træls at have med den slags mennesker at gøre.

Vi kender dem alle sammen. De er typisk forfattere, journalister, bloggere eller bare almindelige brokkehoveder. Og jo, de findes også blandt fødevarekontrollanter. De har ikke noget godt at sige om nogen andre end sig selv og har ingen forståelse for, at det, der driver mennesker – og dermed det samfund, som også de er helt afhængige af – er virkelyst, og at virkelyst kommer af anerkendelse. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal anerkende hinandens fejl, men at vi kan fremelske de gode bestræbelser ved at sætte pris derpå, og at vi skal skelne mellem de svipsere, som vi alle sammen begår, og de fejl og forsømmelser, som begås med vilje, hvad enten det er for at snyde eller spare eller begge dele. Når man dømmer andre mennesker, bør man indtænke deres motiver. Det kræver empati, en egenskab, som efter sigende er særligt udbredt blandt kvinder, hvorfor kvindelige kontrollanter jo bør være de mest forstående og dem, der er først med at anerkende de gode og ærlige bestræbelser…. De ved naturligvis bedst, at det grundlæggende er dette, der skal til for at forbedre de forhold, som måtte være kritisable.

I denne tid sysler Fødevareministeriet med tanker om et nyt politisk fødevareforlig, der skal erstatte det, som har levet på overtid siden nytår. Da udløb nemlig Førevareforlig II fra 2010, men af flere grunde er der altså ikke kommet nogen ny aftale på plads om, hvordan fødevarekontrollen skal arbejde i de kommende år. Der er tradition for, at samtlige partier i Folketinget står bag de gældende fødevareforlig, og det er klart, at jo tættere vi kommer på et folketingsvalg, desto sværere bliver det at samle alle partierne i et forlig. Så det må nok vente til efter valget.

Dermed bliver der endnu bedre tid end den, der allerede er gået, til at tænke tanker. Tanker om, hvordan vi klogest sikrer, at vi også i fremtiden kan være trygge ved det, som vi spiser. Gør vi det med ”fotofælde-princippet”, som jo går ud på at overvåge skikkelige borgere i håb om, at nogle af os kommer til at køre for stærkt, så der kan komme flere penge i statskassen? Skal fødevarekontrollen tilsvarende tage rundt og finde fejl med det sigte, at de kan komme igen på gebyrpålagte kontrolbesøg? Eller bør vi fortsætte ad den vej, som politikerne allerede slog ind på med det første fødevareforlig, nemlig at målrette indsatsen mod dem, som erfaringsmæssigt ikke har styr på tingene? Og bør vi så ikke gå skridtet videre og skelne imellem dem, der vil, og dem, der ikke vil? Bør der ikke også her være forskel på forsæt og uagtsomhed, også når straffen skal udmåles, og også når man vurderer behovet for at ”straffe” med gebyrer på opfølgende besøg? Bør man ikke gå bag om intentionerne og anerkende dem, der faktisk gør noget ved de fejl, der måtte være begået – i stedet for reelt at straffe dem yderligere? Lad os dog anerkende og opmuntre de gode bestræbelser i erkendelse af, at vi alle kan komme til at begå en fejl – også kontrollanterne. Og lad os også ad den vej vise de alt for få unge, der overvejer at tage en erhvervsuddannelse, at det ikke er den sikre vej til evige bebrejdelser fra statens side – og endda fra selv samme stat, som har sat sig som mål at få flere unge til at gå den vej? Er den første forudsætning for, at dette kan lykkes, ikke, at vi slipper anerkendelsen løs – også i praksis?

Danske Slagtermestre | Poppelvej 83 - 5230 Odense M | CVR: 40315918 | Tlf.: 66 12 87 30 | Fax - | dsm@danskeslagtermestre.dk

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

OKAY