Et huskøb

oktober 31, 2016

Af direktør Torsten Buhl, Danske Slagtermestre

 

Det er ikke hvert år, at vi får behov for mere plads i sekretariatet i Odense. Det skete i 1955, da Danske Slagtermestres Landsforening erhvervede huset på Poppelvej, og det skete igen, da organisationen satte gang i byggeriet af tilbygningen, den nye ”Mesterskole”, hvor datidens slagtermestre kunne lære om håndværket og aflægge prøve som mesterslagtere. I dag har vi kontorer, mødelokale, køkken, foto- og filmstudie samt lager og toiletter i denne tilbygning.

 

Over de seneste 10-11 år er vi blevet dobbelt så mange mennesker i sekretariatet, og nu har vi nået grænsen for, hvor mange vi kan være i huset. Så er spørgsmålet jo: Skal vi standse udviklingen her, eller skal vi fortsætte den? Bestyrelsens svar er det sidste. Både butikker, slagterier og forædlingsvirksomheder møder stigende krav fra både lovgivere og kunder om alt muligt, som det er godt og nyttigt – hvis ikke ligefrem nødvendigt – at få sagkyndig hjælp til at opfylde. Konkurrencen fra bl.a. supermarkederne tilsiger en stadigt mere professionel og synlig markedsføring, og kravene til juridisk bistand til håndtering af ansatte, lejeaftaler, offentlige udbud m.m. er også stigende. Derfor kræver en udvikling i vore medlemssegmenter under FødevareDanmark en stadigt mere specialiseret og indsigtsfuld rådgivning og vejledning. Den skal det ikke skorte på, for så begynder det at gå tilbage for de grupper, som vi er sat i verden for at hjælpe. Vi må med andre ord følge med tiden i sekretariatet, for at medlemmerne – butikker og virksomheder – kan følge med udviklingen i deres brancher og jo gerne lægge sig i spidsen af den.

 

Indtil videre er det lykkedes for så vidt, som faldet i antal af slagterbutikker, ostehandlere og fiskehandlere stort set er stoppet, ja, måske endda vendt en lille smule til en svagt opadgående kurve.  Der er blevet længere imellem lukningerne, og helt nye kommer til. Det samme gælder for slagtehusene, som inden for det seneste år har kunnet glæde sig over ni helt nye kolleger. Også forædlingsvirksomhederne holder skansen generelt set, og den nye forening SMV Fødevarer har allerede rundet 20 medlemmer med (mange?) flere på vej. Senest er vi som noget nyt gået ind i fjerkræbranchen, bl.a. med Dansk And A/S’ medlemskab af Danske Slagternestre og med Raunsmed Fjerkræs medlemskab af SMV Fødevarer, hvor Poul Raunsmed er indtrådt i bestyrelsen. Alle disse nye medlemmer skal vi også kunne servicere, og bl.a. derfor søger vi p.t. en ekstra medarbejder til Fødevareafdelingen.

 

Problemet er jo så, at vi ikke kan være flere i vort gamle hus. Derfor har vi nu som et supplement købt nabohuset, det tidligere Hunderup Privathospital, som har stået tomt i nogle år, og som var kommet ned i en fornuftig pris. Det giver luft til, at vi i sekretariatet kan holde trit med medlems- og behovsudviklingen.

 

Den juridiske ejer af det ”nye” hus er Danske Slagtermestre (DSM), som også ejer det gamle.

Danske Slagtermestre | Poppelvej 83 - 5230 Odense M | CVR: 40315918 | Tlf.: 66 12 87 30 | Fax - | dsm@danskeslagtermestre.dk

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

OKAY