Afgiftsfonde

 

Alle projekter støttet af Svineafgiftsfonden kan ses her: 

 

DSM Udpegning af slagtesvinebesætninger til salmonellaovervågning 2021 del 1-3

 

DSM Markedsadgang og fødevaresikkerhed via videndeling på fødevare- og veterinærområdet 2021 del 1-3.

 


Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet

 

Bevilliget tilskud 2020: 854 t.kr.

 

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre dansk svinekød adgang til alle relevante markeder på baggrund af et troværdigt og velfungerende dansk system, som omfatter såvel de største som de mindste virksomheder i sektoren. Et højt niveau af fødevaresikkerhed og veterinært beredskab forudsætter kontinuerlig opbygning og deling af viden på tværs af alle interessenter og myndigheder i svinekødssektoren.

 

Danske Slagtermestre, DSM, dækker hovedparten af de private virksomheder i svinekødssektoren, herunder ca. 70 slagtehuse og mikroslagterier, 4 mellemstore slagterier, 1 USA-eksportautoriserede slagteri samt 40 små- og mellemstore kødproduktvirksomheder.  DSM supplerer Landbrug & Fødevarer, som repræsenterer de største virksomheder.

 

Eksempler på aktiviteter

 

Projektet er en del af det beredskab, der håndterer, hvad der måtte ske inden for fødevare- og veterinærområdet i svinekødssektoren. I skrivende stund vides ikke, hvilke delprojekter der vil opstå i 2020.
Med primært fokus på små og mellemstore virksomheder i svinekødssektorens afsætningsled, kan leverancer være som følger:

 

Ny lovgivning
Ny lovgivning i 2020 følges op til og med implementering som beskrevet. Omfanget af ny lovgivning i 2020 kendes pt. ikke.

 

Inspektioner
Bidrage til velfungerende inspektioner fra myndigheder og kunder fra bl.a. Sante F/EU og tredjelande. Omfanget af inspektioner i 2020 kendes pt. ikke.

 

Danske Slagtermestre, L&F, Danske Frysehuse, FVST Kødkontrollen, FVST Centralt

· Deltagelse i følgegruppen ved Kødkontrollen.
· Deltagelse i teknisk arbejdsgruppe for eksport til USA.

 

Danske Slagtermestre, Kødkontrollen på små slagterier

· 2-4 årlige slagtehusmøder 3 steder i landet.
· 8-12 Slagtehusnyt afhængigt af behov.
· Kvartalsvise tekniske arbejdsgruppemøder med Kødkontrollens enhed for kontrol af slagtehuse.
· Opdatering af branchekode for mindre slagterier. Evt. suppleret med videovejledninger.

 

Danske Slagtermestre, L&F, FVST, DTU, evt. andre organisationer

· Deltagelse i teknisk arbejdsgruppe for fremtidig indsats mod Salmonella
· Deltagelse i Fødevarestyrelsens dialogmøder i fagkontorerne
· Deltagelse i zoonosecenterets interessentkontaktgruppe på DTU.

 

Offentliggørelse, formidling og udveksling af viden sker gennem

· direkte kontakt med virksomheder,
· informationsmøder og temadage,
· slagtehusmøder,
· prøveinspektioner,
· elektroniske branchekoder (EU) og standardprocedurer (USA),
· faglige sider på www.slagtehuse.dk samt
· nyhedsbreve, som udsendes og lægges på www.danskeslagtermestre.dk

 

Klik her for adgang til branchekoden 

 

Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning

 

Bevilliget tilskud 2020: 40 t.kr.

 

Projektbeskrivelse: Formålet er at sikre en fortsat driftssikker og præcis udpegning af besætninger og antal prøver til overvågning for salmonella i danske slagtesvinebesætninger. Projektet er en aktivitet, der understøtter salmonellahandlingsplanerne.

 

Projektet ligger på www.slagteriweb.dk DSM formidler support til brugere.

 

Leverancer:

· systemet er implementeret hos alle relevante virksomheder
· et minimum af fejl i udpegningen af besætninger,
· få fejl ved brugen af systemet,
· rettidig implementering af ændringer og
· fuld oppetid af systemet.

 

 

Danske Slagtermestre | Poppelvej 83 - 5230 Odense M | CVR: 40315918 | Tlf.: 66 12 87 30 | Fax - | dsm@danskeslagtermestre.dk

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

OKAY