Afgiftsfonde

Danske Slagtermestre modtager tilskud fra Svineafgiftsfonden

Link til Svineafgiftsfondens bevillingsoversigt for 2017:

http://www.svineafgiftsfonden.dk/det-har-fonden-stoettet/bevillingsoversigter

 

Tilskud fra Svineafgiftsfonden

Danske Slagtermestre har fra Svineafgiftsfonden modtaget tilsagn om tilskud på i alt 854 t.kr. til følgende projekt:

 

Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet

Projektets formål er fortsat at sikre dansk svinekød adgang til alle relevante markeder på baggrund af et højt fødevaresikkerhedsniveau og en høj veterinær status i et troværdigt og velfungerende dansk system.  Det forudsætter videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for de relevante lovgivningsområder.

 

Projektets aktiviteter

Projektet er flerårigt og karakteriseret ved, at målet er at dække hele sektoren mht. informationssøgning og videndelingen fra de mindste slagtehuse (DSM) til de store eksportvirksomheder (primært L&F).

 

Aktiviteterne er blandt andet praktisk og administrativ bistand til svinekødssektorens virksomheder, når det gælder præsentation af det danske system ved inspektioner fra myndigheder og eksportlande.

Videndeling og -udvikling er også opbygning og vedligehold af brancheretningslinjer (branchekoder), implementering af ny lovgivning i dialog med myndighederne, udgivelse af nyhedsbreve, afholdelse af informations-/netværksmøder samt samarbejde om handlingsplaner og andre tværgående emner.

 

Danske Slagtermestre koordinerer eller samarbejder med:

 

Fødevarestyrelsens centrale afdelinger i Glostrup, dog primært

- International Handel

- Foder- og fødevaresikkerhed

- Dyrevelfærd og veterinærmedicin

- Kemi og fødevarekvalitet

 

Kødkontrollen

- Ledelsessekretariatet i Lystrup

- Enheden for kontrol med slagtehuse

- Kødkontrollen på eksportautoriserede slagterier

 

Tilsynsafdelingerne

- Fødevarekontrollen - kødproduktvirksomheder

- Veterinærfdelingerne - animalske biprodukter

 

Landbrug & Fødevarer, primært

- Fødevarelovgivning, forædling og eksport

- Fødevaresikkerhed, veterinære forhold og risikoanalyse

 

Seges

Teknologisk Institut (DMRI) 

DTU Fødevareinstituttet.

 

 

Formidling og offentliggørelse

Slagtehusmøder, temadage og nyhedsbreve:

DSM afholder regelmæssigt og efter behov fyraftensmøder for slagterierne. Deltagelsen fra slagtehusene er høj, da der samme uge afholdes tre ens møder i nord, syd og øst.

Formidling og udveksling af viden sker også ved temamøder, via prøveinspektioner, notater, standardprocedurer (USA), branchekoder samt gennem nyhedsbreve, som lægges på www.danskeslagtermestre.dk og  på faglige sider på www.slagtehuse.dk

 

Download Download ansøgning


 

Danske Slagtermestre har fra Svineafgiftsfonden modtaget tilsagn om tilskud på i alt 30 t.kr. til følgende projekt:


Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning

 

Formålet med projektet er alene fortsat tilpasning og drift af systemet Slagteriweb, der er udviklet for fondsmidler for at sikre en driftssikker og præcis udpegning af svinebesætninger og antal prøver til overvågning for salmonella i primærproduktionen.

 

Systemets sikrer derudover en enkel administration af prøveoplysninger samt lovpligtige krav til fødevarekædeoplysninger og besætningsstatus.

 

Projektets er en driftsmæssig understøttelse af sygdomsforebyggelse og –bekæmpelse gennem salmonellahandlingsplanerne og andre relevante regler for dyresundhed og fødevaresikkerhed.

 


Tilskud fra Kvægafgiftsfonden


Danske Slagtermestre modtager ikke direkte tilskud fra Kvægafgiftsfonden. Danske Slagtermestre deltager i dele af et lignende projekt om Fødevaresikkerhed og veterinære forhold. Dette projekt er ledet af Landbrug & Fødevarer.


 

Danske Slagtermestre | Poppelvej 83 - 5230 Odense M | CVR: 40315918 | Tlf.: 66 12 87 30 | Fax 66 12 87 94 | dsm@danskeslagtermestre.dk

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

OKAY