Om Danske Slagtermestre

Danske Slagtermestre (DSM) er branche-, arbejdsgiver- og markedsføringsorganisation for slagterbutikker, private slagterier og kødforædlende virksomheder.

Som brancheorganisation varetager DSM medlemmernes faglige og politiske interesser i relation til politikere, myndigheder, presse, andre organisationer m.v. DSM’s rolle som brancheorganisation betyder bl.a., at vi stædigt søger at påvirke politikerne til at lovgive på en måde, så der også tages hensyn til detailhandelen og de små og mellemstore virksomheder. Det er en af DSM’s fornemste opgaver at være ”vagthund” på lovgivningsområdet, så branchen ikke stilles over for krav, der er urimelige eller urealistiske at gennemføre.